Головна

Наукова діяльність / Спеціалізовані вчені ради / Спеціалізована вчена рада Д 67.052.05

Спеціалізована вчена рада Д 67.052.05

ЛІСОВСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: ЛІСОВСЬКИЙ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

ЯЦКЕВИЧ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ЯЦКЕВИЧ ІННА ВОЛОДИМИРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ АЛЬЯНСОВИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН У СФЕРІ ДОПОМІЖНОЇ ОФІСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ »

БОЧКАРЬОВА ЕММІЛІЯ ІВАНІВНА

Здобувач наукового ступеня: БОЧКАРЬОВА ЕММІЛІЯ ІВАНІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

БАЛИЧЕВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: БАЛИЧЕВА ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІОНАЛІЗМУ»

ЛЕВЧУК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ЛЕВЧУК КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ІНФОРМАЦІЙНА ЛОГІСТИКА В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ КОРИСНОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ»

АЛ-ЛАМІ ХАЙДЕР МУХСІН АБДУЛАЗІЗ

Здобувач наукового ступеня: АЛ-ЛАМІ ХАЙДЕР МУХСІН АБДУЛАЗІЗ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ»

ГАВЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Здобувач наукового ступеня: ГАВЛОВСЬКА НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ»

ВІДГУК_1.PDF 548,35 kB
ВІДГУК_2.PDF 904,63 kB
ВІДГУК_3.PDF 591,17 kB

ЛЕНЬ ТАМАРА ВАЛЕРІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: ЛЕНЬ ТАМАРА ВАЛЕРІЇВНА

Ш ифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА »

Відгук_1.PDF 492,00 kB
Відгук_2.pdf 337,98 kB

ШВЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: ШВЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «РОЛЬ БРЕНДИНГУ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ УСПІШНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА »

ВІДГУК_1.pdf 710,78 kB
ВІДГУК_2.pdf 349,34 kB

ТРУХАЧОВА КАТЕРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Здобувач наукового ступеня: ТРУХАЧОВА КАТЕРИНА В’ЯЧЕСЛАВІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»

ВIДГУК_1.pdf 340,20 kB
ВІДГУК_2.pdf 249,07 kB

КАЦЕМІР ЯНА ВІТАЛІЇВНА

Здобувач наукового ступеня: КАЦЕМІР ЯНА ВІТАЛІЇВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ПОСЛУГ В КОНТЕКСТІ ПІДВИЩЕННЯ СПОЖИВЧОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ»

ВІДГУК_1.pdf 578,85 kB
ВІДГУК_1.PDF 490,08 kB

СКІБІНА ТЕТЯНА ІГОРІВНА

Здобувач наукового ступеня: СКІБІНА ТЕТЯНА ІГОРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Назва дисертації: «ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ ІЗ НАДАННЯ КОМПЛЕКСУ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ»

ВІДГУК_1.pdf 701,29 kB

КОРЧЕВСЬКА ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Здобувач наукового ступеня: КОРЧЕВСЬКА ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «СИНЕРГЕТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА »

ВІДГУК_1.pdf 239,03 kB
ВІДГУК_2.pdf 348,99 kB
ВІДГУК_3.pdf 505,75 kB

РУДКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Здобувач наукового ступеня: РУДКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Шифр спеціальності: 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

На здобуття наукового ступеня доктора економічних наук

Назва дисертації: «ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ»

Відгук_2.PDF 366,10 kB
Відгук_3.PDF 616,43 kB