Головна

Структура / Кафедри університету / Зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічної діяльності

 

Завідувач кафедри

Фомішина Віра Миколаївна

доктор економічних наук, професор

тел. 32-69-42

Заступник завідувача кафедри

Огородник Руслан Петрович

старший викладач

УВАГА!!!

Починаючи з 2017-2018 н.р. кафедра зовнішньоекономічної діяльності починає підготовку фахівців освітнього рівня бакалавр зі спеціальності 292 "Міжнародні економічні відносини" (спеціалізація "Міжнародний бізнес ").

Загальна інформація

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ Є:

  • проведення освітньої діяльності відповідно до стандартів вищої освіти;
  • здійснення наукової роботи за напрямом «Міжнародні економічні відносини та зовнішньоекономічна діяльність»;
  • розробка та впровадження систем дистанційного навчання;
  • забезпечення культурного та духовного розвитку студентів, виховання патріотизму та поваги до України;
  • постійне покращення професіоналізму та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу.