Головна

Структура / Кафедри університету / Інформаційних технологій в машинобудуванні та інженерний консалтинг

Інформаційних технологій в машинобудуванні та інженерний консалтинг

Факультет машинобудування

Завідувач кафедри — Сошко Олександр Іванович

Доктор технічних наук, професор,

Тел. 51-87-12

Заступник завідувача кафедри — Бергер Євген Емільович

Кандидат технічних наук, доцент

Тел. 51-87-12

Загальна інформація

Кафедра ІТМІК - структурний підрозділ ХНТУ, здійснює підготовку бакалаврів та магістрів в галузі Механічної інженерії за спеціальністю Прикладна механіка , спеціалізацією Інженерна механіка та Технології машинобудування.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ :

За нормативними документами МОН кафедра готує фахівців за пріоритетними напрямами наукова, науково-дослідна та науково-технічна діяльність у таких сферах як конструювання та експлуатація обладнання машинобудівних підприємств, проектування структури маршрутних технологічних процесів, проектування автоматизованих виробництв, інноваційних науково-технічних, теоретичних та експериментальних досліджень.

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ:

 • Здійснення освітньої діяльності, що забезпечує підготовку фахівців освітньо кваліфікаційних рівнів бакалавр, спеціаліст, магістр і відповідає стандартам вищої освіти;
 • здійснення наукової та науково-технічної творчої і культурно-виховної;
 • забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою;
 • здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • вивчення попиту на фахівців із спеціальності "технологія машинобудування" на ринку праці і сприяння влаштуванню випускників

Історія кафедри

Кафедра технології машинобудування заснована 20 червня 1962 року, а вже у 1964 році відбувся перший випуск 52 інженерів-механіків.

Перед першим завідувачем кафедри – к.т.н., доц. Павловим П.Ф. була поставлена складна задача створення методичної та матеріальної бази навчального процесу в досить короткі строки, бо за спеціальності “технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти” студенти навчалися вже на третьому курсі. За два роки було створено лабораторну базу у складі 6 верстатів та розпочато другий етап розвитку – организація наукових досліджень, орієнтованих на потреби промисловості регіону. До складу кафедри ввійшли кандидати технічних наук, доценти: Савельєв Л.Ф., Денісов Д.О., Тупіцин А.С., ст. викладач Розумний А.Г., ст. викладач Діневич Г.Ю. та декілька асистентів.

З 1970 року кафедру очолив к.т.н., доц. Сергієнко Є.П., який зробив великий вклад в оснащення лабораторної бази та розпочав нове наукове направлення кафедри – інструментальне забезпечення та уніфікація технологічних процесів. Було розроблено низку нових конструкцій різального інструменту, упорядкована ситематизація технологічного забезпечення процесів механічної обробки майже на усіх визначних підприємствах області. Направлені до аспірантури у Одеський політехнічний інститут, Київський політехнічний інститут, Московське вище технічне училище та в інші ВНЗ країни асистенти та ст. викладачі кафедри, які успішно захистили кандидатські дисертації. Були закладені основи кадрового забезпечення загальнотехнічного факультету Херсонського педагогічного інституту, філіалу кафедри у Новій Каховці на базі Південного електромашинобудівного заводу , розвинуті плідні творчі стосунки з підприємствами

м. Миколаїва, м. Кременчука, м. Харкова.

На той час кафедра випускала більш 100 інженерів-механиків щорічно, які розподілялися по підприємствах України, Росії, Молдови, Казахстану.

З 1978 року кафедра була розділена на кафедру “Технологія машинобудування” та “Металорізальні верстати та інструменти”. Кафедри очолили к.т.н., проф. Шмат К.І. та к.т.н., доц. Гостєв В.В., який захистив докторську дисертацію у Австрії (Венська вища технічна школа).

У 1980 р. на базі двох кафедр було відкрито спеціалізовану Раду по захисту кандидатських дисертацій. Почали бурхливо розвиватися технічні засоби навчання з розробкою лабораторно-лекційного телецентру на базі телекомплексу ПТУ-46. Лабораторна база була значно поповнена та насичена верстатами з ЧПК , розпочато впровадження у навчальний процес електронно-обчислювальної техніки. Склад викладачів посилився співробітниками, що були направлені до цільової аспірантури. Науково-дослідницька робота була спрямована на розробку нових технологій обробки та створення нових верстатів та інструментів. Найбільш видатні роботи кафедри впроваджені у виробництво: високопродуктивні зуборізні фрези та інші інструменти, верстати та установки електроіскрового легірування і електрохімічного заточування ріжучого інструменту та інші. Було захищено 5 кандидатських та 1 докторська дисертації.

У 1986 році завідувачем кафедри обрано к.т.н., доц. Петровського В.П. Основні наукові напрями кафедри були посилені розробками та впровадженням у виробництво нових технологій та верстатів для точного формоутворення на Ленінградському оптико-механічному об’єднанні. Впроваджено у виробництво (ПО “Херсонський комбайновий завод”) 22 дипломних проекти. В той же час лабораторна база була посилена промисловими роботами.

Обрання у 1991 році завідувачем кафедри д.т.н., професора Малікова І.І. сприяло виникненню творчих стосунків з ФРГ та ГДР. Наукова тематика була поширена конструкторсько-технологічними і науковими розробками в області створення нових конструкцій ущільнень у приводах верстатів та створення технологічних мастил на базі триботехнологій. Лабораторія триботехнологій була оснащена установкою для вакуумного нанесення покриттів. Організовано філію кафедри на ПО “Херсонський комбайновий завод”.

З 1997 року кафедру очолив д.т.н. проф. Гринавцев В.Н., якій приділив велику увагу розширенню лабораторної бази кафедри, створенню проблемної лабораторії та власного виробництва. Набутий досвід випуску висококваліфікованих фахівців, визнання підприємствами наукових досягнень кафедри, тісне співробітництво з відомими виробничими об`єднаннями України, Росії, Молдови забезпечили кафедрі у 1998 році успішне акредитування за IV рівнем. Вперше почали випускатися фахівці освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», в тому числі іноземни громадяни.

У 2000 році у зв`язку з обранням д.т.н., проф. Гринавцева В.М. президентом Малої Академії завідувачем кафедри обрано к.т.н., доц. Глущенко В.С. У 2001 році на базі кафедри ТМБ відкрито нову важливу для регіону спеціальність – “Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”, підготовлено для неї повну лабораторну, методичну базу та основу кадрового складу, створено кафедральний клас ПК.

З кінця 2003 року кафедру технології машинобудування очолив д.т.н., проф. Сошко О.І.

На кафедрі з’явилось ще одно наукове направлення – утворення високоефективних мастильно-охолоджуючих мастил на основі полімерів. Значно активізувалась наукова робота, зросло число опублікованих статей та одержаних патентів, були відкрити нові спеціалізації, значно поліпшилось комп’ютерне забезпечення. У черговий раз успішно пройдена акредитація на IV рівень.

За роки існування кафедрою виконано понад 100 госпдоговорних та держбюджетних тем, підготовлено понад 4800 фахівців, деякі з них зайняли керівні посади на підприємствах та навчальних закладах.

Співробітники кафедри, які працювали ректорами: к.т.н., доц. Семерников О.Д., к.т.н., проф. Шмат. К.І., д.т.н., проф. Васильєвих Л.А., а проректорами к.т.н., доц. Пойда В.Г., к.т.н., доц. Глущенко В.С., к.т.н., доц. Козак В.М., д.т.н., проф. Сошко О.І., доц. Діневич Г.Ю., к.т.н., доц. Розов Ю.Г.

З 1 вересня 2014 року кафедра набула нової назви: "Інформаційні технології в машинобудуванні та інженерний консалтинг".

Професорсько-викладацький склад

Кадровий склад кафедри ІТМІК сформовано відповідно до штатного формуляру та нормативних документів МОН. Всі викладачі кафедри відповідають дисципліні, які пов’язані з їх базовою підготовкою, мають досвід у читанні доручених їм дисциплін, добре їми володіють і проводять заняття на високому рівні.

Зараз на кафедрі працюють:

Сошко Олександр Іванович – д.т.н., професор, завідувач кафедрою

Закінчив Український поліграфічний інститут ім. І.Федорова у 1957 р. за спеціальністю інженер-механік.

Працював у фізико-механічному інституті АН УРСР.

Працював завідувачем кафедрою у Львівському політехнічному інституті з 1973 по 1991 рік. З 1991 року працює в ХНТУ.

Автор понад 500 наукових праць, більше, як 100 авторських свідоцтв СРСР, патентів СРСР та України.

Нагороджений орденом і медаллю СРСР, медаллю України, а також 12 медалями ВДНХ СРСР і України.

Підготував 22 кандидатів наук.

Сошко Віктор Олександрович – к.т.н., доцент

Закінчив Львівський політехнічний інститут в 1983 рДо середини 1991 року працював у Фізико-механічному інституті АН УРСР. 28 грудня 1990 захистив дисертацію. З 1-го вересня 1991 працює в ХНТУ на кафедрі ІТМІК На даний момент, працює над докторською дисертацією з проблем МОТЗ. Наукових публікацій близько 30, виступи на зарубіжних наукових конференціях (4) і конгресах (1), 1-а монографія, 5 уч. посібників.

Бергер Євген Емільович – к.т.н., доцент

Закінчив Херсонський індустріальний інститут у 1983 р., за спеціальністю інженер-механік.

Працював у науково-дослідному інституті атомного машинобудування, з 1991 року працює в ХНТУ.

Закінчив аспірантуру і у 1997 р. захистив дисертацію.

Автор понад 40 наукових праць. Має 15 авторських свідоцтв.

Подольський Михайло Ігоревич – к.т.н, старший викладач

Закінчив Херсонський національний технічний університет у 2008 р. за спеціальністю «Технологія машинобудування».

З 2009 року по 2014 рік навчаэться в аспірантурі НТУУ «КПI».

З 2008 року працює на кафедрі на посаді асистента викладача.

Научний керівник – д.т.н.,проф. , Кузнэцов Юрiй Миколайович.

Автор ряду наукових статей та патентів.

Балахонов Віталій Дмитрович – ст. викладач

В 1972р. закінчив Херсонський філіал Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова, за спеціальністю інженер-механік.

В Херсонському індустріальному інституті працює з 1967р.

Автор ряду наукових статей.

Малигін Олександр Васильович – ст. викладач

Закінчив Херсонський філіал Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова в 1975 році за фахом «Технологія машинобудування, металорізальні верстати й інструменти», аспірантуру в Московському вищому технічному університеті ім. Н.Е. Баумана в 1988 році.

Працював з 1978 року в Херсонському національному технічному університеті.

Автор 28 наукових праць

e-mail: azov192@gmail.com

Сімінченко Ігор Павлович – ст. викладач

Закінчив Херсонський національний технічний університет у 2005 р. за спеціальністю «Технологія машинобудування». Здобув ступінь магістра.

З 2005 року по 2008 рік навчався в аспірантурі ХНТУ.

З 2008 року працює на кафедрі на посаді старшого викладача.

Научний керівник – д.т.н.,проф. , Сошко Олександр Іванович.

Автор ряду наукових статей та патентів, 3 навчальних посібників.

   


Кафедра має навчально-допоміжний персонал:

Сисоєв Борис Вікторович – зав. лабораторією

В 1976р. закінчив Херсонський філіал Одеського технологічного інституту харчової промисловості ім. М.В.Ломоносова, за спеціальністю інженер-механік.

В Херсонському індустріальному інституті працює з 1973р.

Попова Валентина Олександрівна – інженер

Закінчила Херсонський індустріальний інститут за спеціальністю «Технологія машинобудування», в 1989р. і з цього року.

Працювала на кафедрі «Деталі машин та матеріалознавство» ХНТУ, а з листопада 2003р. працює на кафедрі «Технологія машинобудування».

Ковальова Ірина Миколаївна – інженер

Закінчила Херсонський філіал Миколаївського кораблебудівного інституту і закінчила в 1992р.

Працювала на Херсонському кораблебудівному підприємстві, з 2003р. працює на кафедрі.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

1.Історія інженерної діяльності

2.Технологічні основи машинобудування

3.Експлуатація та ремонт металорізальних верстатів

4.Теорія різання

5.Ріжучий інструмент

6.Технологічни методи виробництва заготовок

7.Проектування технологічної оснастки

8.Механоскладальні дільниці та цехи в машинобуд.

9.Компьютерна техніка та програмування

10.Уведення у сеціальність

12.Металорізальні верстати та системи

13.Методи виготовлення деталей з пластмас

14.Основи наукових досліджень та технічної творчості

15.Комп’ютерні технології в машинобудуванні

16.Теорія технології машинобудування

17.Інноваційні технології в машинобудуванні

18.Моделювання та аналіз технологічних процесів

19.Фізико-хімічні основи різання металів

20.Експериментальні методи дослідження

21.Науковий пошук по темі

22. Основи технології машинобудування

23. САПР технологічних процесів

24. Квантові процеси та явления, сопровождающие процес різання в СОТС

25. Теплові та електромагнітні явления в зоні різання

26. Фізико -хімічні процеси активації МОТЗ в процесі різання

27. Управління якістю та сертифікація виробництва

Науково-дослідна робота

Співробітники кафедри виконують фундаментальні дослідження,

Назва бюджетної теми:

Управління силами щеплення в твердих тілах при оптимальному сполученні механічної дії та поверхнево-активованого середовища.

Науковий керівник:

Сошко Олександр Іванович, д.т.н., проф., зав. кафедрою.

Відповідальні виконавці:

Сошко Віктор Олександрович, к.т.н., доцен

Бергер Євген Григорович, к.т.н., доцент

Подольський Михайло Ігорович к.т.н., старший викладач

Балахонов Віталій Дмитрович ст. викладач

Малигів Олександр Васильович ст. викладач

Сімінченко Ігор Павлович ст. викладач

Проект передбачає розробку теорії (механізм перетворень мастильно-охолоджуючих технологічних засобів (МОТЗ) заданого складу у низькотемпературну плазму заданої концентрації і складу в зоні деформування твердого тіла та підвищеної температури. Низькотемпературну плазму заданої концентрації і складу в зоні деформування твердого тіла і підвищеної температури можна отримати при введені до складу МОТЗ високомолекулярної сполуки певного фізико-хімічного складу і концентрації. В цих умовах відбувається прискорена дифузія іонізованих елементів плазми в матеріал, що викликає локальну зміну його властивостей і значно підвищує процес диспергування твердого тіла. На основі розробки теорії будуть дані рекомендації щодо управління процесом створення необхідної концентрації та фізико-хімічного складу плазми, що значно прискорить різні технологічні процеси руйнування твердого тіла: різання металів, обробка металів тиском, буріння твердих пород (Х-ХІ категорій твердості), помол клінкеру цементу тощо.

Мета і основні завдання

Створити теорію взаємодії МОТЗ з деформуємим твердим тілом. На основі теорії будуть дані рекомендації з розробки високоефективних технологічних засобів для механічної обробки металів (різанням та тиском) та диспергування твердих тіл неорганічної природи (базальт, клінкер цементу), створенню високоефективних карбюризаторів та матеріалів з певними властивостями за рахунок поєднання, через хімічні зв’язки елементів неорганічного твердого тіла з макроланцюгами високомолекулярних сполук. Буде розроблено рекомендації щодо створення нормативно-технологічних характеристик які дозволяють виробити та провести впровадження в промисловість нової технології.

Навчально-методична робота

Навчально-методичну роботу кафедри спрямовано на постійне вдосконалення навчального процесу.
З цією метою проводиться систематична робота з підготовки підручників, навчально-методичних посібників та методичних розробок (електронних конспектів лекцій, освітянських веб-порталів, систем дистанційного навчання тощо).

За останні п’ять років на кафедрі було опубліковано 72 методичних вказівок, 9 посібників та підручників, в тому числі 4 з грифом МОН :

 • Матеріалознавство и технологія конструкційних матеріалів. Розов Ю.Г., Сєліверстов І.А., Сошко В.О.
 • Використання багатофакторних статистичних моделей для дослідження процесів, що спостерігаються при механічній обробці металів. Сошко В.О., Діневич Г.Ю., Малигін О.В., Крючковський В.В.
 • Свойства, методы изготовления и конструирование изделий из пластмасс,в двух частях, Сошко В.О.
 • Смазочно-охлаждающие технологические средства в механической обработке металів в двух частях, Сошко В.А.Сошко А.И
 • Історія інженерної діяльності, Діневич Г.Ю., Кондрашов С.Г., Бергер Є.Е
 • Конспект лекцій з різального інструменту (у двох частинах), Діневич Г.Ю., Кондрашов С.Г.
 • Химико-термическая обработка сталей в полимерсодержащих составах, Сошко А.И., Сошко В.А.

Робочі навчальні програми дисциплін за напрямом розроблені та підготовлені до друку у відповідності до Постанови Науково-методичної комісії з «Інженерної механіки» Міністерства освіти і науки України.

До розробки робочих навчальних програм залучені провідні викладачі кафедри, які мають високу наукову кваліфікацію та практичний досвід викладання відповідних дисциплін. Окремі навчальні програми підготовлені колективом авторів різних кафедр і пройшли тривале та широке обговорення.

Зміст навчального матеріалу дисципліни наводиться в обсязі, який забезпечує найбільш повне вивчення дисципліни і зорієнтований на викладання таких матеріалів, які є загальновизнаними та надійно перевіреними науковцями даного напряму.

При вивчені технічних дисциплін передбачені лабораторні або практичні заняття, а також виконання індивідуальних розрахунково-графічних робіт, що забезпечує формування навиків самостійного вирішення типових практичних завдань.

Загальна кількість кредитів що планується для вивчення дисципліни та види занять надані в робочих програмах і встановлені відповідно до освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів і забезпечує їх цілісне представлення навчальної дисципліни.

Контактна інформація

Адреса: вул. І.Куліка, 130 , ХНТУ 2-й корпус а. 302
Телефони: 51-87-12

Сайт кафедри ІТМІК: www.tmb.org.ua