Головна

Абітурієнту / Прийом на перший курс для здобуття ступеня бакалавр / Перелік конкурсних предметів для бажаючих вступити до ХНТУ (бакалавр)

Перелік конкурсних предметів для бажаючих вступити до ХНТУ (бакалавр)

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів, конкурсів творчих здібностей) та їх ваговий коефіцієнт для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Назва спеціальності

Спеціалізація
(освітня програма)

Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів)

Код

Назва

Факультет Економіки

051

Економіка

Економіка підприємства

1. Українська мова та література

2. Математика

3 Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

051

Економіка

Економічна кібернетика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

071

Облік і оподаткування

Облік і аудит

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Географія

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фіскальне адміністрування та митна справа

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

072

Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

Факультет Інтегрованих технологій

076

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Товарознавство, якість та безпечність товарів

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

161

Хімічні технології та інженерія

Хімічна технологія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Хімія

181

Харчові технології

Харчові технології та інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Біологія

181

Харчові технології

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Біологія

182

Технології легкої промисловості

Технологія та дизайн тканин

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

182

Технології легкої промисловості

Експертиза текстильних матеріалів та виробів

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

182

Технології легкої промисловості

Художнє моделювання, конструювання та технології швейних виробів

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

182

Технології легкої промисловості

Стандартизація, сертифікація та безпечність промислових виробів

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

Факультет Кібернетики та системної інженерії

022

Дизайн

Графічний дизайн

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс: Рисунок, Живопис, Композиція

022

Дизайн

Мультимедійний дизайн

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс: Рисунок, Живопис, Композиція

022

Дизайн

Дизайн одягу та текстилю

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс: Рисунок, Живопис, Композиція

022

Дизайн

Дизайн інтер’єру та обладнання

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Творчий конкурс: Рисунок, Живопис, Композиція

121

Інженерія програмного забезпечення

Інженерія програмного забезпечення

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

122

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

Комп'ютерні науки та інформаційні технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Фізика

123

Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерна інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

3. Фізика

151

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Системна інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

3. Фізика

152

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

153

Мікро- та наносистемна техніка

Мікро- та наносистемна техніка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

163

Біомедична інженерія

Біомедична інженерія

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Біологія

Факультет Інженерії та транспорту

131

Прикладна механіка

Прикладна механіка

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

133

Галузеве машинобудування

Галузеве машинобудування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Фізика

141

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Фізика

274

Автомобільний транспорт

Автомобільний транспорт

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

275.03

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Фізика

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

Міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу

035.04

Філологія, германські мови та літератури (переклад включно)

Філологія, германські мови та літератури (переклад включно)

1. Українська мова та література

2. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

3. Географія

073

Менеджмент

Управління персоналом та економіка праці

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

073

Менеджмент

HR – менеджмент на державних підприємтсвах

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

073

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

073

Менеджмент

Логістика

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

073

Менеджмент

Менеджмент готельного і туристичного бізнесу

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

073

Менеджмент

Управління та адміністрування в бізнесі

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

075

Маркетинг

Маркетинг

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)

281

Публічне управління та адміністрування

Публічне управління та адміністрування

1. Українська мова та література

2. Математика

3. Історія України

3. Іноземна мова (Англійська мова; Французька мова; Німецька мова; Іспанська мова)